II RP Vis wz.35 Opakowanie po amunicji 9×19 mm P.W.U.F.A. 1939 Aukcja Świąteczna 18.12.2023